fbpx

Generelle regler og betingelser

Reservation og booking:
Arrangementets indhold, tidspunkt og varighed, samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte pris.
Enhver booking eller aftale om arrangement skal ske skriftligt eller være bekræftet online af såvel kunden som af Magiske Michael.

Afbestilling:
Uanset aflysning eller lignende er honorar/løn til Magiske Michael erkendt skyldig ved bookingbekræftelse/accept pr. mail/kontraktens underskrivelse.

  • Ved aflysning inden 21 dage før arrangementet, opkræves 50% af det fulde honorar.
  • Ved aflysning senere end 21 dage før arrangementet, er det fulde beløb til Magiske Michael skyldigt.

Såfremt arrangøren ikke overholder de kontraktlige forpligtelser. kan jeg undlade at optræder. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at jeg efter at være fremmødt hindres i at optræde som aftalt, er jeg berettiget til det fulde honorar.

Det er arrangørens ansvar at lokalets udformning, støj mm og publikums opførsel ikke forhindre gennemførsel af indslaget

Julemand afbestilling:

  • Julemanden kan ikke afbestilles efter den 1. december.
  • Ved aflysning senere end 1. december, er det fulde beløb til Magiske Michael skyldigt.

Betaling:
Det aftalte honorar skal betales kontant til, Magiske Michael, umiddelbart efter showet eller indbetales til Magiske Michael dagen inden arrangementet. Bemærk at der ikke er moms på underholdning. Betales beløbet ikke, vil Magiske Michael bringe sagen til retslig inkasso til inddrivelse.
Aflysning fra Magiske Michael:
Magiske Michael er forpligtet til at overholde indgåede aftaler, dog med undtagelse af naturkatastrofer, ekstremt vejrlig samt ufremkommelige veje f.eks. isslag, oversvømmelse eller snestorm. I så fald refunderes kundens fulde indbetaling.
Magiske Michael forbeholder sig ret til at ophæve den indgåede aftale ved evt sygdom. I så fald forpligter Magiske Michael sig til at forsøge at finde en tilsvarende arrangør, til at gennemføre arrangementet. Kan dette ikke lade sig gøre, er kunden berettiget til fuld tilbagebetaling af hele arrangementets pris.

Ansvar:
Deltagelse i mit shows sker på eget ansvar og jeg kan ikke gøres ansvarlig for evt. skader på personer eller ting der måtte opstå i forbindelse med showet.

Foto og Video
I nogle tilfælde kan jeg filme eller tage billeder under showet. Alt video og foto kan blive brugt til reklame på nettet eller andre medier.
Er dette ikke muligt, bedes arrangøren give Magiske Michael besked senest 7 dage før.
På min hjemmeside kan der findes billeder, som efter aftale må bruges.
Rettigheder, der ikke er overdraget ved denne kontrakt, tilhører Magiske Michael. Derudover skal brugen af navnet, Magiske Michael, i forbindelse med markedsføring altid aftales særskilt.

Særlige betingelser

Så vidt det er muligt, ankommer jeg 30 minutter før min optræden. Arrangøren bedes have et lokale klar, hvor det er muligt for mig at klæde om, samt gøre klar.

Hvis arrangementet er mere end 20 minutter forsinket, har jeg ret til at korte af showet. Dette vil kun træde i kraft, såfremt jeg vil blive forsinket til et show senere samme dag.

Specielle betingelser ved:

Scene/børneshow:

Jeg medbringer 6 meter forlængerledning, så er der ikke strøm i nærheden af optræde stedet, bedes I have en kabeltromle eller andet strøm klar til mig, ved ankomst.

Walk around (rundt ved bordene):

Pt. Ingen specielle betingelser, med mindre andet er aftalt.